Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular, convocatòria 2022

12 de desembre de 2022

Actuacions subvencionables:

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l'aigua, l'energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis

Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

Beneficiaris:

  • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
  • Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

Quantia subvencionable:

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia el dia 16 de desembre de 2022 i finalitza el dia 15 de febrer de 2023 a les 14:00h

Consulteu les bases reguladores aquí

Trobareu la convocatòria aquí

Accessibilitat