Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

16 de novembre de 2022

Actualment tots ens hem vist afectats i hem patit la crisi de subministraments, la crisi energètica i l’increment i volatilitat dels preus energètics. Per això, us convidem a què endegueu tots els possibles projectes de millora d’eficiència energètica per mantenir o millorar la competitivitat de la vostra indústria.

Teniu com incentiu la convocatòria del Programa d’Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial que gestiona l’Institut Català d’Energia (ICAEN), vigent fins el 30 de juny de 2023.  

Recentment l’ICAEN ha ampliat la seva dotació inicial de 35 M€ provinent del Fons Nacional d’Eficiència Energètica amb 25 M€ més. Són, per tant, 60 M€ dedicats als ajuts per aquestes actuacions a Catalunya. Si aquest pressupost s’esgota, l’ICAEN podrà sol·licitar una nova ampliació per cobrir tots els possibles projectes fins al final de la convocatòria.

 Les actuacions han de permetre la reducció del consum d’energia de la vostra activitat, ja sigui en absolut totalment o parcial per reducció del consum específic, en el cas que s’incrementi la producció. Només hi ha dos requisits:

  • La inversió elegible ha de ser superior a 75.000€.
  • L’estalvi estimat ha de ser prou gran com per què la inversió no superi els 1,2€ per kWh d’energia anual estalviada.

Recordem que només es poden acollir actuacions que s’iniciïn després de la seva sol·licitud (caràcter incentivador).

 Ara és el moment d’impulsar la transició energètica de la nostra indústria. Cal apostar per l’estalvi i l’eficiència energètica per transitar a models energètics més sostenibles on l’eficiència energètica, l’autoconsum i la descarbonització són els següents passos clau que caldrà fer entre tots per preservar i projectar cap al futur la nostra indústria a Catalunya.