Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Saps què és el PERTE d'Economia Circular?

29 de juny de 2022

El PERTE d’Economia Circular pretén impulsar la transició de l’actual model econòmic, basat en l’engranatge lineal de produir-consumir-llençar, cap a un nou model que redueixi la petjada ecològica fomentant accions com el reciclatge i la reutilització de productes. Té com a objectiu últim contribuir als esforços per assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús de recursos i competitiva i, al mateix temps, avançar en la consecució dels objectius continguts a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular per a l’any 2030.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’ajuts en el marc del PERTE d’Economia Circular.

Termini

Les actuacions recollides al PERTE d’Economia Circular es duran a terme entre el 2021 i el 2026. Les convocatòries d’ajuts es publicaran al llarg de l’exercici 2022. Totes les actuacions hauran d’haver finalitzat, com a molt tard, al finalitzar l’any 2026.

Trobareu més informació aquí.

Accessibilitat