Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Què és l'economia circular?

Economia circular, una estratègia per millorar els resultats econòmics alhora que es redueix l'ús dels recursos.

Què és l'economia circular?^

L’ECONOMIA CIRCULAR és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents tantes vegades com sigui possible per crear un valor afegit. D'aquesta manera s'amplia el cicle de vida dels productes.

L’ECONOMIA CIRCULAR és una alternativa per superar el model econòmic lineal en el que estem immersos, centrat en treure recursos de la natura, fabricar productes, consumir i llençar. Un model insostenible davant l’escassetat de recursos en el planeta i l’impacte ambiental del model.

 

Vegeu aquest vídeo de la Fundació Ellen Macarthur Foundation

Economia circular: de consumidors a usuaris

Els principis^

 • Optimitzar els recursos.
 • Prioritzar l’ús a la possessió, pagant pel servei i no pel producte.
 • Promoure la reparació de productes, donant-los una nova vida.
 • Fomentar el reciclatge de materials que es troben en els residus.
 • Aprofitar energèticament els residus que ja no poden ser reciclats.
 • Preservar el capital natural, equilibrant els fluxos de recursos renovables. 

 

El potencial de l'economia circular

L’economia circular no només ens permet ser més responsables amb els nostres recursos, també és una font de beneficis.

La implantació de l'economia circular en la Unió Europea permetria estalviar 600.000 euros a les empreses, crearia 2 milions de llocs de feina i reduiria les emissions amb efecte hivernacle entre un 2% i un 4%. 

Les estratègies^

Ecodisseny: 

Incorpora criteris ambientals en el procés del disseny de productes i serveis. Permet estalviar al llarg del cicle de vida, una millor percepció per part del consumidor i un posicionament estratègic al mercat.

Remanufactura:

Recuperació dels productes per part dels fabricants després del seu ús, per donar-los una nova vida i mantenir els seu valor. Això comporta un estalvi de matèries primeres, i un augment dels beneficis al potenciar les matèries recuperades.

Servitització:

Repensar el model de negoci no com la venda de producte sinó com a l’oferta d’un servei. S’aconsegueix mantenir el valor del producte, oferint serveis associats. També s’assoleix una relació més directa amb el client obrint noves oportunitats.

Simbiosi industrial:

La col·laboració entre empreses per crear un ecosistema industrial, per obtenir noves oportunitats de negoci donant valor a recursos sobrants o trobar solucions innovadores, aconseguint un estalvi important dels costos econòmics, així com la generació d’ingressos.

Economia col·laborativa:

Implica un accés compartit a béns o serveis, obtenint noves oportunitas de negoci, i fer més accesibles els productes o serveis a un major nombre de destinataris.

Mantenir i reparar:

Permet maximitzar la durabilitat dels béns i equips, ajudant a mantenir el valor del producte, aconseguint un augment del valor i de l’acceptació per part del consumidor.

Reutilitzar i redistribuir:

Donar una nova vida als productes després de ser utilitzats, mantenint el seu valor en el cicle productiu. Aconseguint que el seu valor al mercat augmenti i sigui més acceptat per part dels consumidors.

Valoritzar el residus:

Recuperar materials i energia dels fluxos de residus, aconseguint una millor gestió dels recursos, més eficient i més econòmica. També s’obté accés a un mercat de materials secundaris per suplir les necessitats del teixit productiu.

Els beneficis^

El fet de repensar el cicle de vida dels productes des d’una perspectiva circular obre un ventall de nous models de negoci rendibles en termes econòmics per a l’empresa.

Per fer possible aquestes oportunitats és essencial, la innovació en materials, en producte, en processos i en organització.  Aquests són alguns dels beneficis que pot aportar a les empreses:

 • Augment de la productivitat dels recursos.
 • Estalvi de costos.
 • Nous models de relació amb proveïdors i clients.
 • Diferenciació de la competència.
 • Afegeix valor a la marca.
 • Accés a nous mercats.
 • Sumar-se a la innovació sostenible.