Diagnosi d'oportunitats al territori

La diagnosi ens dona una visió per fer un Penedés més sostenible i competitiu, gràcies a l'anàlisi de totes les variables ambientals d'empreses i polígons per valorar el grau de circularitat i les millores a implementar.

El programa Penedès Cicular identificarà les oportunitats en matèria d'economia circular que tenim al nostre territori. Per això ens cal elaborar una diagnosi, és a dir una radiografia per saber quin és el nostre punt de partida. Per això és important conèixer què generen les empreses a nivell de residus, quin ús fan de l'aigua, quins consums hi ha d'energia....Amb aquesta informació es podrà definir què podem fer tan a nivell intern d'empreses com entre empreses buscant la cooperació entre el teixit industrial per optimitzar recursos, econòmics, socials, ambientals...

A més de la foto actual, s'inclouran les tendències de futur i la informació ja obtinguda en d’altres estudis i plans. Per això, es recopilaran dades d’anàlisi ambientals i de recursos efectuats en el territori i teixit econòmic, a la vegada s’analitzaran les tendències esperades en l’àmbit estatal i europeu en els horitzons 2030 i 2050 especialment en les temàtiques de l’ús de recursos, residus i transició energètica amb la idea de poder realitzar una diagnosi adaptada a les noves directrius de l’economia del futur.

Posteriorment, la diagnosi es posarà a l'abast de totes les empreses perquè puguin explorar si els poden incorporar a la seva cadena productiva i aquelles que estigueu interessades, podreu passar a la fase d'assessorament per analitzar les oportunitats d'implementar processos que millorin la sostenibilitat en la vostra empresa.

Des del servei de Promoció Econòmica proposem a aquelles empreses interessades que contacteu amb nosaltres  a través del següent formulari i us trucarem per poder fer-vos una breu enquesta i programar una visita, interferint el mínim possible en el dia a dia empresarial.

Accessibilitat