Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Diagnosi d'oportunitats al territori

La diagnosi ens dona una visió per fer un Penedés més sostenible i competitiu, gràcies a l'anàlisi de totes les variables ambientals d'empreses i polígons per valorar el grau de circularitat i les millores a implementar.

El programa Penedès Circular ha dut a terme els darrers anys una identificació de les oportunitats en matèria d'economia circular que tenim al nostre territori.

S'ha elaborat una diagnosiuna radiografia per saber quin és el nostre punt de partida. Amb les dades públiques a la mà hem pogut conèixer què es genera a nivell de residus, quin ús es fa de l'aigua, els consums energètics, i el més important, identificar les possibles sinergies que es poden crear entre empreses per ser més circulars i optimitzar recursos, econòmics, socials, ambientals.

La diagnosi inclou propostes de futur i la informació ja obtinguda en d’altres estudis i plans. S'han analitzat les tendències esperades en l’àmbit estatal i europeu en els horitzons 2030 i 2050 especialment en les temàtiques de l’ús de recursos, residus i transició energètica amb la idea de poder realitzar una diagnosi adaptada a les noves directrius de l’economia del futur.

Les empreses que ho desitgeu podreu comptar amb l'assessorament  del grup de professionals experts en Economia Circular per analitzar les oportunitats d'implementar processos que millorin la sostenibilitat en la vostra empresa.

Des del servei de Promoció Econòmica proposem a aquelles empreses interessades que contacteu amb nosaltres  a través del següent formulari i us trucarem per poder fer-vos una breu enquesta i programar una visita, interferint el mínim possible en el dia a dia empresarial.