Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Impuls de les comunitats energètiques als polígons industrials de l'Alt Penedès

Què son les comunitats energètiques?^

Les comunitats energètiques són un model de gestió eficient, de proximitat i democràtic, sovint en forma de cooperativa, que situa la ciutadania al centre de la transició energètica a renovables.

Infografia per a les empreses

 

Beneficis de les comunitats energètiques^

  • Promouen la descentralització del sistema energètic, lluitant contra l’oligopoli energètic.
  • Impulsen la participació ciutadana horitzontal, democràtica i transparent.
  • Contribueixen a la cohesió social i la creació de comunitats resilients, amb enfocaments de gènere interseccionals que tinguin en compte els col·lectius vulnerables.
  • Augment multiplicador de les instal·lacions renovables de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi.
  • Creació de llocs de treball locals i enfortiment de l’economia local.
  • Disminució de la factura elèctrica per a la ciutadania, les PIMES i les administracions.
  • Augment de la independència energètica respecte de les grans multinacionals.

Com s'organitzen les comunitats energètiques?^

Entre les diferents formes jurídiques que es fan servir per crear Comunitats Energètiques hi ha la cooperativa, empreses de l’economia social i solidària, consorci, empreses d’interès comunitari, fundació, organització sense ànim de lucre i l’associació. La fórmula jurídica més adequada depèn de les necessitats que tingui la comunitat.

IMPULSEM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES ALS POLÍGONS DEL PENEDÈS^

Des del Servei de Promoció Econòmica impulsem aquest projecte per donar suport a l’establiment de comunitats energètiques empresarials.

Com ho farem?

- Oferim un servei de consultoria integral per fer prospecció territorial per localitzar les empreses interessades a les quals se'ls farà entrevistes per obtenir dades de consums i fer una pre-diagnosi de les seves instal·lacions.

- Amb aquesta informació s'elaborarà un estudi tècnic i pla de viabilitat econòmica, legal i impacte que inclou la producció d’energia fotovoltaica, tèrmica, mobilitat elèctrica compartida, possibilitats de eficiència energètica, els models de gestió de la demanda, les inversions necessàries, el sistema de gestió i manteniment de les instal·lacions i el model de compra agregada.

- Crearem sinergies entre empreses per acordar la creació d’una comunitat energètica, per això es duran a terme reunions per grups de treball per a definir la possible figura organitzativa i assessoraments en temes legals i tècnics.

- Definirem els estatuts/bases de treball per a la constitució de les CLE en sessions de treball conjuntes.

Si teniu interès a rebre més informació, inscriviu-vos aquí.

Informe sobre el potencial fotovoltaic dels polígons del Penedès.