Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Projectes en marxa

Posada en marxa de projectes conjunts per crear beneficicis mutus

Quines oportunitats de sinergies entre empreses potencialment hi ha al territori per fer un millor ús dels recursos? Quines empreses podrien usar quin residus per substituir matèries primeres? Quines empreses comparteixen un mateix “problema” del qual hi ha solució per a desenvolupar-la en col·laboració?

Aquest mapa d'oportunitats permet veure quin potencial tenim al Penedès per fer-lo més circular!

La diagnosi  ens ha permès fer aquesta primera aproximació i detectar aquestes oportunitats. Les iniciatives detectades s'analitzen tècnica, econòmica, ambiental i socialment i s'elabora un full de ruta per l'empresa i/o empreses per poder-ho dur a terme.  El potencial que ofereix l'economia circular es pot traduir en: 

  • Estalvi de costos
  • Increment de vendes
  • Nous mercats  
  • Menor exposició a la volatilitat de preus i riscs en el subministrament 
  • Innovació
  • Creació de llocs de treball
  • Reducció d’emissions
  • Millora de la reputació
  • Eficiència energètica i reducció consum d’aigua i producció de residus entre molts d'altres

Tens una idea? Contacta amb nosaltres i ho estudiarem

 

Borsa de subproductes i materies primeres^

Si tens algun subproducte que creguis que es pot allargar la seva vida útil, pots penjar-ho a la plataforma perquè una altra empresa ho pugui aprofitar.

Comunitats energètiques^

Guies divulgatives sobre Comunitats Energètiques

Set cooperatives dels sectors de la tecnologia, l’energia i la gestió de l’economia social, Som EnergiaSom MobilitatCoopdevs i e-Plural (EPIArkenovaSuno i Tandem Go) que treballen per impulsar les Comunitats Energètiques arreu del territori, publiquen sis guies divulgatives sobre Comunitats Energètiques fruit de la seva experiència sobre el terreny. L’objectiu d’aquestes publicacions és ajudar a conèixer millor què són les Comunitats Energètiques, quins són els seus objectius, com funcionen i quins casos reals es poden trobar ara mateix a Catalunya.

Les guies, que es poden consultar en format digital i de forma gratuïta en català i castellà, estan dirigides a aquelles persones o col·lectius que volen aprofundir en el coneixement de les Comunitats Energètiques.

A més de les guies, s’ha creat el web www.somcomunitats.coop per sensibilitzar i donar a conèixer les comunitats Energètiques que des del projecte han acompanyat els darrers mesos i que ja estan actives o en fase de construcció. El web compta amb un mapa per explorar les diverses Comunitats i conèixer informació per a cadascuna d’elles així com un llistat de respostes a les preguntes més freqüents.

Al blog de Som Energia trobareu molta més informació sobre aquest projecte i les cooperatives que han promogut la proposta.

Promou i finança la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball

Suport a les empreses dels polígons en matèria energètica^

Nova iniciativa adreçada a les empreses dels polígons de Vilafranca per millorar l'eficiència energètica.

Què oferim?

Un equip d’enginyers realitzarà una prediagnosi energètica de les vostres instal·lacions. Farà un anàlisi dels processos,  de la vostra despesa energètica i una identificació dels punts on es pot millorar l'eficiència així com proposar accions de millora.

Aquest servei està 100% subvencionat i en tractar-se d'una prova pilot només hi podran accedir 15 empreses

Accessibilitat