Projectes i pla d'acció

Posada en marxa de projectes conjunts per crear beneficicis mutus

Quines oportunitats de sinergies entre empreses potencialment hi ha al territori per fer un millor ús dels recursos? quines empreses podrien usar quin residus per substituir matèries
primeres? quines empreses comparteixen un mateix “problema” del qual hi ha solució per a desenvolupar-la en col·laboració? la diagnosi ens haurà permès detectar aquestes oportunitats. És aleshores quan passarem a l'acció. Les iniciatives detectades s'analitzaran tècnica, econòmica, ambiental i socialment i s'elaborarà un full de ruta per l'empresa i/o empreses per poder-ho dur a terme.  El potencial que ofereix l'economia circular es pot traduir en: 

  • Estalvi de costos
  • Increment de vendes
  • Nous mercats  
  • Menor exposició a la volatilitat de preus i riscs en el subministrament 
  • Innovació
  • Creació de llocs de treball
  • Reducció d’emissions
  • Millora de la reputació
  • Eficiència energètica i reducció consum d’aigua i producció de residus entre molts d'altres

Tens una idea? Contacta amb nosaltres i ho estudiarem

 

Accessibilitat