Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Projectes realitzats (2021-2022)

Posada en marxa de projectes conjunts per crear beneficicis mutus

Quines oportunitats de sinergies entre empreses potencialment hi ha al territori per fer un millor ús dels recursos? Quines empreses podrien usar quin residus per substituir matèries primeres? Quines empreses comparteixen un mateix “problema” del qual hi ha solució per a desenvolupar-la en col·laboració?

Aquest mapa d'oportunitats permet veure quin potencial tenim al Penedès per fer-lo més circular!

La diagnosi  ens ha permès fer aquesta primera aproximació i detectar aquestes oportunitats. Les iniciatives detectades s'analitzen tècnica, econòmica, ambiental i socialment i s'elabora un full de ruta per l'empresa i/o empreses per poder-ho dur a terme.  El potencial que ofereix l'economia circular es pot traduir en: 

  • Estalvi de costos
  • Increment de vendes
  • Nous mercats  
  • Menor exposició a la volatilitat de preus i riscs en el subministrament 
  • Innovació
  • Creació de llocs de treball
  • Reducció d’emissions
  • Millora de la reputació
  • Eficiència energètica i reducció consum d’aigua i producció de residus entre molts d'altres

Tens una idea? Contacta amb nosaltres i ho estudiarem

 

Suport a les empreses dels polígons en matèria energètica^

Nova iniciativa adreçada a les empreses dels polígons de Vilafranca per millorar l'eficiència energètica.

Què oferim?

Un equip d’enginyers realitzarà una prediagnosi energètica de les vostres instal·lacions. Farà un anàlisi dels processos,  de la vostra despesa energètica i una identificació dels punts on es pot millorar l'eficiència així com proposar accions de millora.

Aquest servei està 100% subvencionat i en tractar-se d'una prova pilot només hi podran accedir 15 empreses