Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Assessorament gratuït a empreses

Assessorament i acompanyament gratuïts i individualitzats per a les empreses per al foment de l’Economia Circular al Penedès

Les empreses participants compten amb el suport d’un equip d’experts que visitarà les vostres instal·lacions per fer una anàlisi dels processos, identificar les oportunitats concretes de millora i elaborar un pla d'acció basat en tota la cadena de valor. A més s’aplicarà una proposta innovadora amb la utilització d’eines digitals avançades per tal que les empreses en treguin el màxim profit.

En què consistirà la visita?

La visita la realitzarà la tècnica en economia circular i l'empresa consultora. Aquesta trobada consistirà en una entrevista per conèixer què fa la vostra empresa i què necessiteu per poder detectar oportunitats de millora ambiental i econòmica.

Què se'n farà de la informació?

S'elaborà un informe i un pla de treball per poder implementar mesures que siguin útils per l'empresa i el teixit empresarial que hi pugui estar relacionat.

En tot moment es garantirà la privacitat de la informació de cada empresa.

Si creus que a la teva empresa es poden millorar els processos, la gestió dels residus, l'aigua, l'energia, si teniu residus que algú podria aprofitar o teniu interès a teixir una xarxa de col·laboradors a la comarca, contacta amb nosaltres, et farem una visita i estudiarem les oportunitats per veure la "circularitat" a la teva empresa.

En resum, participar en aquest programa us permetrà avançar en diferents nivells:

  1. Accions en el procés productiu considerant tota la cadena de valor
  • Identificar les oportunitats de circularitat en la teva cadena de valor.
  • Analitzar les accions proposades i cercar les oportunitats de finançament per dur-les a terme.
  • Tenir accés a un panell interactiu amb les dades de productivitat i eficiència per a la presa de decisions en matèria de circularitat.
  1. Xarxa de col·laboracions empresarials
  • Conèixer estratègies d’èxit en el teu sector d’activitat.
  • Formar part de dinàmiques d’intercanvi i networking amb altres empreses.
  • Explorar bones pràctiques i exemples d’èxit i com incorporar-los.
  1. Comunicació i màrqueting sobre economia per a la teva empresa
  • Participar en dinàmiques de cocreació i tallers de màrqueting i comunicació per donar a conèixer les mesures que implementeu.

Aquest servei d’assessorament gratuït compta amb places limitades.

INSCRIU-TE AQUÍ PER SOL·LICITAR L'ASSESSORAMENT

O bé, sol·licitar més informació a través de: PROMOCIÓ ECONÒMICA, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, tel. 93 8171169 · [email protected]

Sigues part del #penedescircular

Penedès Circular: una oportunitat per a la sostenibilitat del teixit empresarial del Penedès^

Penedès Circular és el programa supramunicipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Mancomunitat Penedès Garraf  i el Consell Comarcal amb el qual es vol ajudar a implementar l’economia circular al teixit productiu de la comarca impulsant la col·laboració entre les empreses per a fer un ús més eficient dels recursos i fer-les més competitives.

L’Economia Circular es pot dur a terme a través d’estratègies que busquen  millorar la rendibilitat econòmica de l’empresa a la vegada que s’apliquen models productius més sostenibles. És per això que l’objectiu del programa és ajudar a les empreses en aplicar millores i accions encaminades a l’optimització en la gestió de l'aigua, dels residus i el consum d'energia.

En aquest context seguim oferint assessoraments individualitzats i gratuïts a les empreses de l’Alt Penedès.

Com pot beneficiar aquesta iniciativa a les empreses?

El programa Penedès Circular vol aconseguir millores econòmiques en el dia a dia de les empreses com una millora de la relació de l'empresa amb el medi ambient.

I és que, segons dades del principal think-tank especialitzat en la matèria, l'Ellen Macarthur Foundationl'economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals. A més, permetria reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre d'emissions.