Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions per projectes d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris

13 de desembre de 2023

S’aproven les bases dels ajuts pel foment de projectes singulars de cooperació entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

   a) Cooperatives, SAT, empreses, associacions i altres organitzacions relacionades amb la producció agrícola i ramadera.

   b) Associacions d'empreses de la indústria i la comercialització agroalimentària.

   c) Cooperatives i associacions de consumidors.

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les activitats que es realitzin els tres primers anys del projecte per crear o iniciar una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia de producte agroalimentari i la seva distribució en circuit curt i per a la promoció del projecte.

L'import màxim de l'ajut és de 2.200.000 euros per projecte, distribuïts en els tres primers anys del projecte, a raó de 733.333,33 euros per anualitat.

Despeses subvencionables:

a) Els costos de l'ajut preparatori, el desenvolupament de capacitats, la formació i la creació de xarxes amb vista a preparar i aplicar un projecte de cooperació.

b) Els costos d'estudis de la zona de què es tracti, estudis de viabilitat i elaboració d'un pla empresarial o una estratègia de desenvolupament local

c) Els costos de funcionament de la cooperació.

d) Els costos de les operacions que s'han d'executar, inclosos els costos relacionats amb l'animació.

e) Costos d'activitats de promoció.

Accés a les bases reguladores.